siteyi görüntüleyebilmek için cihazınızı yatay konuma çeviriniz

ana sayfa

hizmetler 

inşaat mühendisliği

inşaat mühendisliğinde analitik yeteneği, bilgi ve pratik tecrübeyi bütünleştirerek, müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedefleyen bir hizmet sunmaktadır.

bilindiği gibi standart analizler yatırımcıları yüksek maliyetlerle karşı karşıya getirmektedir. küçük ölçekli işlerde bile herhangi bir safhasında verilen akılcı çözümler daha fazla avantaj sunar. firmamız bu konuda malzeme ve davranışları alanındaki yenilikleri takip ederek yaptığı analizleri güncellemektedir.

küreselleşen dünyamızda uluslararası kodlar ve standartları daha iyi tanıyarak yurt dışında yatırım yapan firmaların tasarım ihtiyaçlarına da cevap vermeye gayret göstermektedir. tasarımlarımızda ıbc, asce, acı, tdy, ts, ufc, aısc, eurocode, asd, lrfd gibi yönetmelik ve/veya standartlar veya bunlarla bütünleşmiş yapı tasarım bilgisayar programları kullanılmaktadır.

taşıma gücü ve deprem güvenliğinin önemi bilen ekibimiz inşaat mühendisliği alanında bilinen güvenilir tasarım programlarını kullanmakta olup bu programlar devamlı surette güncellenmekte, böylece yönetmelikler ve teknolojideki yenilikler anında tasarımlarımıza yansıtılmaktadır. tasarımlarımızda fiyat ve performans açısından optimizasyon sağlama prensibi esas alınmıştır.

bilgisayar destekli çizim yeteneklerimiz sayesinde, her türlü betonarme, çelik ve prefabrik yapı tasarımlarında paftalarda anlaşılabilirlik ve gerektiği kadar detay verme ile, sahada, projelerin uygulama ekibi tarafından sorunsuz bir şekilde inşa edilmesi amaçlanmıştır.

firmamız inşaat mühendisliğinde tasarımı yapılmakta olan yapı tipleri

 • betonarme yapılar
 • çelik yapılar
 • prefabrik yapılar

yukarıda belirtmiş olduğumuz yapı tipleri için genel olarak hizmetlerimiz aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

 • yapı ön değerlendirmeleri
 • temel tasarım ve çizimleri
 • üst yapı tasarım ve çizimleri
 • saha inşaat plan çözümleri
 • saha alt yapı inşaat plan çözümleri
 • taşıyıcı sistem revizyonları
 • taşıyıcı sistem modifikasyonları
 • yol inşaatı tasarım ve çizimleri
 • atıksu toplama ve drenaj sistemi
 • kanalizasyon inşaat sistemi
 • reservuarlar & betonarme su tankları çözümleri
 • yapı taşıyıcı sistem değerlendirme
 • yük analizleri
 • yapıldığı gibi (as-built) çizimleri
 • detaylı metraj hazırlama
 • ihale ve keşif dosyası hazırlama

betonarme yapılar

betonarme yapı daima güncelliğini korumuş ve halen diğer yapı tiplerine göre yangın ve deprem güvenliği açısından önemli bir yere sahiptir. firmamız hem özel hem de resmi kuruluşların güvenlik konusunda göstermiş olduğu hassasiyetlere bağlı kalmış ve tasarımını yapmış olduğu betonarme yapıların analizlerinde farklı yükleme ve deprem kombinasyonları ile sonlu elemanlar metodunu kullanarak 3 boyutlu modelleme ile gerçeğe yakın çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

çelik yapılar

çelik yapı tasarımı ve çizimleri tamamen 3-boyutlu olarak modellenmektedir. bu şekilde yatırımcı veya yüklenici daha tasarım aşamasında iken sisteme müdahil olabilmekte ve yerinde uygulama esnasında ortaya çıkabilecek problemlere karşı önlem alabilmektedir. 3 boyut modelleme ile yine uygulamada montaj esnasında hatalar minimize edilmiş olmaktadır. bu analizlerde sonlu elemanlar yöntemine göre sisteme etkiyen rüzgar, kar ve deprem faktörleri ile fren ve hızlanma gibi vinç dinamik etkileri, vinç hareket sahasındaki dikey yükler dikkate alınmakta ve sonuçta malzemenin gerçeğe yakın bir şekilde davranışı tespit edilip boyutlandırma ve tahkikler yapılmaktadır.

prefabrik yapılar

prefabrik yapıların çatı makasları, kolonları, dere ve aşık direkleri, çubukları, delikleri, menholleri, perde duvarları, ön gerilmeli kolonlar (köprü, kiriş, aşık, dere vs.) gibi bütün karakteristiklerini içeren çeşitli endüstriyel yapı çözümleri için prefabrike bina sistemleri tasarım, analiz ve çizimleri yapılmaktadır.