siteyi görüntüleyebilmek için cihazınızı yatay konuma çeviriniz

ana sayfa

hizmetler 

müşavirlik hizmetleri

firmamız kurumsal olarak inşaat, makine ve elektrik mühendisliği alanlarında, yeterli teorik ve pratik bilgiyle, bilgi ve düşünceye dayalı fikir hizmetlerini kapsayan müşavirlik hizmetleri vermektedir.

müşavirlik hizmetlerini sunarken, mesleğinin ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş meslek ahlakı kurallarına uygun olarak bağımsız bir şekilde hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

bu kurallardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;

 • müşavirler, kanunlara uygunluk çerçevesinde işverenlerinin çıkarlarını korumak zorundadırlar.
 • verecekleri hizmetlerde, mesleklerinin teknik kurallarına bağlı kalarak topluma fayda sağlayacaklardır.
 • mesleğinin saygınlığını ve toplum içindeki yerini koruyacaktır.
 • müşavirin sunacağı çözümler, hiçbir durumda 3.şahıslar veya kurumlarla olan ilişkilerden etkilenmemelidir.
 • müşavirin kararı tamamen tarafsız ve bağımsız olmalıdır.
 • emeğinin karşılığı sadece işverenden aldığı kadar olmalıdır.
 • müşavirler kendilerini karar verici yapacak bilgi ve tecrübeye sahip olup, daima kendilerini geliştirmelidir.

proje destek hizmetleri

 • mimarlık
 • haritacılık
 • bilgi işlem hizmetleri
 • maliyet planlaması
 • tetkik-değerlendirme
 • piyasa araştırmaları
 • inşaat alanı değerlendirme
 • teknik etüdler
 • topografi

proje hazırlama hizmeti

 • taslak ve ön tasarımlar
 • teknik ekspertiz
 • detay projeleri
 • ihale dokümanı-teklif değerlendirme

inşaat uygulama hizmetleri

 • inşaat yönetimi
 • saha mühendisliği
 • kontrollük
 • proje yönetimi
 • inşaat denetimi

yasal destek hizmetler

 • sözleşmeler
 • hasar değerlemesi
 • bilirşilik